Slimmer dan je baas

Dyslexie op het werk


Uitgeverij Garant, Antwerpen
ISBN 978-90-8575-021-5

   Prijs: 18,20   

Boek is hart onder de riem voor dyslectici


PDF bestand artikel in Brabants Dagblad 30 mei 2008Haaftenaar Jan van Nuland schreef een boek over dyslexie.
door Bas Moerman

HAAFTEN - Jan van Nuland (1954) uit Haaften had tot 1990 nog nooit van dyslexie gehoord. Goed, hij had geen talenknobbel, schreef en las moeilijk, maar was erg goed in wiskunde. Hij studeerde afin informatica en werkte als ict-adviseur in het bedrijfsleven.
Totdat zijn zwakke kanten hem parten gingen spelen. Hij ontvluchtte de stress van zijn baan en zocht zijn heil in bezigheden waar bij zijn tekortkomingen minder voelbaar waren en zijn talenten verder werden ontplooid. In tekenen en schilderen kon hij zich beter uitdrukken dan in woorden.
Toch wilde hij niet alleen maar op de vlucht zijn voor zijn dyslexie. Dat resulteerde in de oprichting van Valk en Uil, een eenmansbedrijfdat aandacht en begrip vraagt voor de problematiek.
"Met het geven van workshops bij universiteiten, hogescholen en sinds kort bij bedrijven adviseer ik zowel dyslectici als de organisaties waarbinnen zij werken", aldus Van Nuland, die van zijn handicap zijn werk maakt. Samen met Sjan Verhoeven, eveneens ervaringsdeskundige, schreef hij het boek 'Slimmer dan je baas', dat deze week verschijnt.

"Het boek is bedoeld om volwassen dyslectici een hart onder de riem te steken", licht hij de 155 pagina's tellende paperback toe. "Tegelijk breekt het een lans voor een positievere kijk op de groep. Weinigen weten dat juist zij vaak beschikken over kwaliteiten als creativiteit, beeldend denken en het vermogen oplossingen te vinden. Beroemde voorbeelden zijn Agatha Christie, Einstein, Churchill, Edison en -dichter bij huis- ruimtevaarder Wubbo Ockels. Hun succes heeft alles te maken met de afwijkende manier waarop zij in hun hoofd informatie verwerken en misschien ook een beetje met de verworven vechtersmentaliteit."
Naast prettig leesbare en overzichtelijk ingedeelde informatie hebben de auteurs gedeelten uit interviews met dyslectici opgenomen. De uitgave is verluchtigd met cartoons van Bosschenaar Bart van der Kraan. De titel 'Slimmer dan je baas' verwijst naar een ervaring van veel lotgenoten. Van Nuland vertelt dat het voor dyslectici als hij en Verhoeven onmogelijk zou zijn een boek te schrijven zonder hulp van anderen. Frederieke Hiink uit Haaften trad daarom op als 'ghostwriter' en bracht, 'de flow in het verhaal'.

www.valkenuil.nl
www.woortblind.nl
Uitgeverij Garant, ISBN
9789085750215 -Prijs 18,20 euro,
vanaf 24 mei 2008 o.m. op voorraad bij Kaasjager, Zaltbommel'Dyslexie heeft ook voordelen'
Over woordblindheid of dyslexie heersen veel misverstanden.
door Bas Moerman

HAAFTEN - Woordblindheid is een ingeburgerd begrip. Nog altijd wordt het toegepast op mensen die moeite hebben met correct lezen en schrijven. Sinds meer bekend is over de oorzaak van de handicap en de veelvuldig voorkomende bijverschijnselen, zoals gebrekkige mondelinge communicatie, gebruikt men liever het alles omvattende begrip dyslexie.
Jan van Nuland uit Haaften is ervaringsdeskundige, zet zich in om meer begrip te kweken voor het onderwerp en is medeauteur van een recent boek over de problematiek. "Nog altijd heerst het misverstand dat dyslectici dom zijn", weet hij. "Dat is onzin. Hun hersenen gaan alleen op een andere manier om met informatie. Ook ligt de snelheid van informatieverwerking vaak lager. Daarbij verwisselt men gemakkelijk letters en worden woorden vergeten bii het schrijven. Maar dat heeft allemaal niets met intelligentie te maken."

Naar schatting 3 tot 5 procent van de Nederlandse schoolkinderen (Engelse schattingen spreken zelfs van 5 a 10 procent van de wereldbevolking) lijdt in mindere of meerdere mate aan de handicap.
De jonge dislecten voelen zich vaak bekeken door anderen, hebben een laag gevoel van eigenwaarde en torsen nog jarenlang een zware emotionele bagage. Van Nuland: "Ze krijgen hun leven pas terug als ze mogen zijn wie ze zijn; als ze hun zwakke punten accepteren, maar ook bekend zijn met hun sterke kanten." Amerikaans mri-onderzoek heeft aangetoond dat het probleem wordt veroorzaakt omdat zij bij informatieverwerking andere hersengedeelten gebruiken dan bij niet-dyslectici het geval is. De route gaat via gebieden die onder meer te maken hebben met verbeelding, creativiteit, muzikaal talent en onderling scheiden van onderwerpen. Dat kan een verklaring zijn voor hun specifieke talenten. Hoe dan ook, in Amerika is becijferd dat 30 procent van de ondernemers dyslectisch zou zijn en niet minder dan 40 procent van de 'nieuwe rijken' aan de (ongeneeslijke en in sterke mate erfelijke) handicap zou lijden.

Dyslexie
- Woordblindheid is een achterhaalde term voor dyslexie.
- Naar schatting lijdt 3 tot 5 procent van de Nederlandse kinderen eraan.
- Dyslexie is meer dan alleen moeite met lezen en schrijven.
- Aangetoond is dat de oorzaak ligt in afwijkende communicatie tussen hersengedeelten.
- De handicap is niet te genezen.
- Dyslectici beschikken door hun handicap vaak over speciale talenten.
- Agatha Christie, Einstein, en Edison zijn beroemde voorbeelden.
- Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat circa 40 procent van 'nieuwe rijken' dyslectisch is.